DỰ ÁN ISP INTERNATIONAL SCHOOL

Dự án: DỰ ÁN ISP INTERNATIONAL SCHOOL

Địa chỉ: Hồ Tây - Hà Nội

Diện tích: 15.000m2

Chủ đầu tư: Trường Quốc Tế ISP

International School Partnership (ISP) là một trong những Tập đoàn trường lớn trên thế giới, với 49 trường học tại 13 quốc gia trên toàn thế giới, 14 chương trình giảng dạy với hơn 45.000 học sinh và 7.000 nhân viên. Tại Việt Nam, ISP sẽ đầu tư xây dựng và vận hành các trường Quốc Tế chất lượng cao, có uy tín, ra nhập hệ thống các trường của ISP trên toàn thế giới. HATA may mắn được đồng hành cùng ISP để tư vấn thiết kế kiến trúc cảnh quan cho toàn bộ trường tiểu học và trung học tại Hà Nội.