Concept Kiến Trúc nhà Phố đơn lập

Dự án: Concept Kiến Trúc nhà Phố đơn lập

Địa chỉ:

Diện tích: 4 x 15 m2

Chủ đầu tư:

Kiến trúc nhà phố hiện đại: 1 trệt, 3 lầu, 1 tum